Településrendezési eszközök módosítása  

2023. január 9.
Önkormányzatunk Képviselő-testülete felülvizsgálta és módosította a község településrendezési eszközeit.

 

Ennek keretében a Képviselő-testület 110/2022.(XII. 19.) határozatával új településfejlesztési koncepció került elfogadásra. A településfejlesztési koncepció bemutatja azokat a fejlesztési lépéseket, amelyek a település lakói számára közép- és hosszútávon otthonos környezetet teremtenek, és amelyek a vállalkozások számára is vonzóbbá teszik a települést. A koncepció megalapozó vizsgálat alapján távlati, mintegy 10-15 éves időszakra készült.

 

Településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 111/2022.(XII. 19.) határozatával hagyta jóvá.

 

A Képviselő-testület megalkotta Fertőhomok község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2022.(XII. 30.) önkormányzati rendeletét (HÉSZ) is. Hatályba lépését követően a helyi építési szabályzatról (HÉSZ-ről) szóló 10/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet helyébe lép. A HÉSZ mellékletét képezi a bel- és külterületi szabályozási terv.

 

A rendelet innen tölthető le...

 

A rendelet és mellékletei az önkormányzati hivatalban nyomtatásban is megtekinthetők.

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva