Rendezési terv véleményezése

2022. október 28.
A Képviselő-testület döntése alapján még 2019-ben indult el a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök (közismert nevén: rendezési terv) készítése.

A megalapozó- és alátámasztó munkarészek, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek tervezetét az Önkormányzat 2022. májusában már véleményeztetésre bocsátotta. Azonban az államigazgatási szervezetek véleményezését követően érkezett kifogások, észrevételek miatt a dokumentáció átdolgozásra, javításra került, így azt ezúton ismételten véleményeztetésre bocsátjuk.

 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint Önkormányzatunk az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság tájékoztatását, és részükre a véleményezés lehetőségét az átdolgozott dokumentáció tekintetében is biztosítani kívánja.

 

A véleményezési dokumentáció innen letölthető:

 

A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek készítésével egyidejűleg a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges. A módosítás a településkép szempontjából meghatározó területek kijelölését érinti. A módosítás innen letölthető.

 

A tervezetek papír alapon az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben is megtekinthetők.

 

A tervezet bemutatása és véleményeztetése érdekében 2022. november 8-án, 16.00 órakor lakossági fórumot is tartunk (helyszín: faluház, kultúrterem).

 

A tervezetekkel kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2022. november 16-ig beérkezőleg lehet írásban megküldeni Fertőhomok Község Önkormányzata részére levélben a 9492 Fertőhomok, Akác u. 4., vagy elektronikus levélben a hivatal@hegyko.hu címre.

 

 

 

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva