Iskolakezdési támogatás 2022

2022. október 26.
Még igényelhető az iskolakezdési támogatás

Még igényelhető az iskolakezdési támogatás

 

Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott ellátásként, a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, iskolakezdési támogatást biztosít a köznevelési intézmények, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató azon tanulók és hallgatók után, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg. Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként és hallgatónként 15 000 Ft. Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem letölthető innen. A kérelemhez csatolni kell a tanuló iskolalátogatási igazolását.

 

 

 

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva