Felmérés lakossági barnakőszén igényléshez

2022. szeptember 20.
Az energiakrízis csökkentése érdekében a kormány gondoskodni kíván a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításáról. A kormányzati döntés megalapozásához felmérjük a településünkön barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokat.

Várjuk azon lakosok jelzését, akik a 2022/2023. évi fűtési szezonra barnakőszenet igényelnének. A szükséges barnakőszén mennyiséget mázsában kell megadni.

A lakossági igénybejelentés feltételei:
- csak a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok jelentkezhetnek;
- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja. Egyelőre sem a várhatóan igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nincs információ.

Kérjük, igénybejelentésüket a mellékelt adatlapot kitöltve és aláírva, legkésőbb 2022. szeptember 28-án beérkezőleg juttassák el hivatalunknak.

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva