Rendezési terv módosítása

2022. május 12.
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata véleményezési szakaszába érkezett.

A Képviselő-testület döntése alapján még 2020-ban indult el településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök (közismert nevén: rendezési terv) átfogó felülvizsgálata, amely a megalapozó- és alátámasztó munkarészek, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek tervezetének elkészültével véleményezési szakaszába érkezett.

 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint Önkormányzatunk az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság tájékoztatását és részére a véleményezés lehetőségét is biztosítani kívánja.

 

A véleményezési dokumentáció az alábbi linkről tölthető le:

https://www.dropbox.com/sh/tr1gs0fax4lyx9n/AADnjMNxxCVHrVi6tAGq5kHIa?dl=0

 

A tervezetek papír alapon az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben is megtekinthetők.

 

A tervezetekkel kapcsolatos véleményeket 2022. június 15. napjáig lehet írásban megküldeni Fertőhomok Község Önkormányzata részére levélben a 9492 Fertőhomok, Akác u. 44., vagy elektronikus levélben a hivatal@hegyko.hu címre.

 

 

 

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva