TOP-2.1.3-16-GM1-2021 – Fertőhomok, Vasút utcai csapadékvíz rendezés

2022. augusztus 8.
Fertőhomok Község Önkormányzata "Fertőhomok, Vasút utcai csapadékvíz rendezés” címmel (projekt azonosító szám: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00040) 19 999 998 Ft, 100% mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések felhívásra benyújtott kérelmére. A kivitelezés megtörtént, a projekt megvalósítása befejeződött.
TOP-2.1.3-16-GM1-2021 – Fertőhomok, Vasút utcai csapadékvíz rendezés

A projekt célja a Vasút utca páros oldalán, a Vasút u. 6. és 32. számú lakóházak közötti, mintegy 225 folyóméter szakaszán zárt csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és megépítése.

 

A tervezésre elnyert támogatás 996 950 Ft, a kivitelezésre 18 463 049 Ft volt fordítható. Projektmenedzsmentre 499 999 Ft, kötelező nyilvánosságra 40 000 Ft állt rendelkezésre. A projektmenedzsmentet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner biztosította.

 

A Támogatási Szerződés megkötésére 2021. júliusában került sor. A tervező kiválasztását követően a tervezési szerződés 785 000 Ft + ÁFA összeggel 2021. október 22-én lett megkötve. Az engedélyezési tervdokumentáció 2021. november 15-én készült el. A tervet az Észak-Dunántúli Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Szakmai Bizottsága véleményezte és 2021. december 13-án adta ki elfogadó nyilatkozatát.

 

Az engedélyeztetési és kivitelezési tervdokumentáció alapján a hatóság a vízjogi létesítési engedélyt 2022. február 25-én adta ki.

 

A kivitelező kiválasztására beszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a VIAT Szolgáltató Kft. (székhely: 9484 Pereszteg, Temető u. 20.) adta 14 530 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 18 453 100 Ft összeggel. A kivitelezési szerződés megkötését követően kezdődött meg a kivitelezés. A kivitelező az 50%-os készültséget határidőben, 2022. június 30-án teljesítette, így jogosulttá vált az első részszámla benyújtására. A kivitelezés határidőben fejeződött be, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. augusztus 31-én sikeresen lezárult.

 

A projekt keretében előírt szemléletformáló kampányt (előadást) 2022. november 21-én tartottuk meg.

 

Fotók az elkészült csapadékvíz elvezető rendszerről

 


 

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva