Iskolakezdési támogatás 2020

2020. augusztus 25.
Önkormányzatunk az idei évben is biztosít iskolakezdési támogatást

a köznevelési intézményekbe járó tanulók, és a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók után. A 15 000 Ft összegű támogatást azon szülők igényelhetik, akiknek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, vagyis a 142 500 Ft-ot.

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva