ASP pályázat

2017. február 1.
ASP pályázat

ASP közlemény
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15-én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján Hegykő Község Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és 2016. november 23-án aláírásra került a támogatói okirat.
Támogatás intenzitása 100 %
Támogatási összeg 6 millió Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2016. október 1. - 2018. június 30.
Az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségünknek eleget téve a fejlesztéssel egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését célozzuk meg az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. A csatlakozással a szakfeladatok ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét fogjuk használni. Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítani fogja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét, az ASP szolgáltatások bevezetésétől, a központosított üzemeltetéstől és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatásoktól az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenésében bízunk. A fejlesztéssel korszerű informatikai rendszer alkalmazását tudjuk megvalósítani, amely segíti belső működésünket, a kötelező feladataink megoldását, az ASP rendszer alkalmazásával gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll rendelkezésünkre a feladatellátáshoz.
A projekt keretében az alábbi feladatokat valósítjuk meg:
• Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéséhez korszerű informatikai eszközök beszerzését valósítjuk meg (asztali számítógépek, kártyaolvasók), melyekkel hatékonyabbá válik a szakrendszereket használó dolgozók munkája.
• Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul meg.
• A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálnunk a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat.
• Biztosítjuk a szakrendszerekkel dolgozó munkatársaknak az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételt, a projekt kertében az ehhez kapcsolódó utazási költséget kívánjuk elszámolni.
• A rendszer bevezetését követően tesztelnünk és ellenőrizniük kell a kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.
• Projekt menedzsment: a projekt szakmai és pályázati menedzsmentje a megvalósítás időszakában, melyet belső erőforrással kívánunk megvalósítani. Mivel a beszerzések értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása a projekthez kapcsolódóan nem lesz szükséges.

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva