Településképi Kézikönyv

2017. november 17.
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezeteinek véleményezése

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezeteinek véleményezése

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint elkészült Fertőhomok község településképi arculati kézikönyve és településképi rendeletének tervezete.

Fertőhomok Község Önkormányzata a Kormányrendelet 28. § (1) és 43/A. § (6) bekezdései alapján megindította tárgyi dokumentumok államigazgatási véleményezését.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(VII. 5.) önkormányzati rendelet előírásai szerint az elkészült tervezeteket az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, jelen honlapon, és lakossági fórumon ismertetjük.

Az észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati hivatalba eljuttatva papír alapon (9492 Fertőhomok, Akác u. 1.) vagy elektronikusan (fertohomok@fertohomok.hu) lehet megtenni, legkésőbb 2017. december 4-ig.


Fertőhomok község települési arculati kézikönyvének tervezete…
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete alább letölthető.

© 2011 | Fertőhomok község, Minden jog fenntartva